Syyskokous 21.11.2017 läbillä klo 19:00

7.11.2017 / Yleinen / Juuso Metsävuori

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle
  6. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
  7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
  9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.