Turku Hacklab syyskokous 31.1.2017

25.1.2017 / Yleinen / Lauri Hakkarainen

On taas aika pitää syyskokous.

Paikkana Turku Hacklab, ajankohta 31.1.2017 klo 18:30

Kokouksen agenda:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle
  6. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
  7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
  9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Nähdään labilla!