Tietosuojaseloste

Jäsenrekisteri

 

Rekisterinpitäjä: Hacklab Turku ry, Orikedonkatu 18, 20360 Turku

Yhteyshenkilö: Max Sandholm, max@sandholm.org

Rekisterin nimi: Jäsenrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Yhdistyslain mukaan yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Lisäksi yhdistyksen hallitus tallettaa vastaanottamansa jäsenanomukset ja eroilmoitukset. Tietoja käytetään kokouskutsujen lähettämiseen, laskutukseen ja yhdistyksen viestintään sekä jäsenyysasioiden käsittelyyn.

Rekisterin tietosisältö:

Yhdistyslain mukaan luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Näiden lisäksi talletetaan yhteystiedot, kieli yhteydenpitoa varten, jäsenyyden tila, jäsenyyteen liittyvät päivämäärät, tilankäyttötiedot ja luovutetut avaimet, laskutustiedot ja maksetut laskut sekä muita jäsenyyteen tai jäsenhakemukseen oleellisesti liittyviä tietoja. Rekisteriin ei talleteta henkilötietolain määrittelemiä arkaluontoisia henkilötietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisterin tiedot ovat peräisin jäseneltä itseltään, yhdistyksen hallitukselta ja yhdistyksen käyttämältä pankilta tai maksupalveluiden tarjoajalta. Henkilön yksilöintitiedot ovat aina peräisin jäseneltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Yhdistyksen jäsenelle varataan pyydettäessä yhdistyslain edellyttämällä tavalla tilaisuus tutustua rekisteriin talletettuihin täydellisiin nimiin ja kotipaikkoihin.

Tietoja luovutetaan viranomaisille näiden sitä lainsäädäntöön perustuvin syin vaatiessa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä mainittujen alueiden ulkopuolelle. Mikäli jokin jäsenvaltio eroaa EU:sta tai ETA:sta tai mainittujen alueiden rajat muuten rekisterinpitäjästä riippumattomista syistä muuttuvat, rekisterinpitäjä siirtää tiedot takaisin EU:n tai ETA:n sisäpuolelle kohtuullisen ajan kuluessa.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisteri ei sisällä manuaalisia aineistoja. ATK:lla käsiteltävät tiedot suojataan vahvalla teknisellä suojauksella.